Navigation




| loop # www.imloop.de

loop #520

autumn of loop

 

Neues entsteht unter dem Druck der Nötigung.

Jean Beaudrillard: Das System der Dinge / Über unser Verhältnis zu den alltäglichen Gegenständen (1968)

 
GŁTeE - Im Universum der Zeichen und Buchstaben - 22. Oktober 2017 23:24 Uhr
 

Hus
Mudder
Vôder
Kinner
dat Slôpzimmer
de Kögn
de Burnhoff
dat Dörp
de Volks- un de Reôlschoole
de Geschwister
dat Läbn
de Arbeit
de Osse, dat Peerd, de Trecker
de Kaih un de Swine
de Höhner, de Hund Purzel
Susi, de Kadde
de Bôdewann'
de Kohstal
de Mölkebock
de Besuch
dat Ädn
dat Kordn späln
dat Smögn un Vetäln
de Alldacg
dat Rôdio
De irste Fernseher köm ers 1967 in't Hus, un uk de Kühlschrank köm lôde. Ôber wi ha'n, use Mudder ha 'n Elektroherd von AEG. Un midde Hand waschn möss se uk nich mehr! Dor geef et de Waschmeschine un de Schleuder dornäbn.
Klammerbüdl
de groode Gorn
de Schüne, de Ställe
de Nelken am langen Gornwäcg
de Kirschboom
de väln Zwetschgenböme
de eene Boskopboom in'e Swinweide
de Augustablboom leegc am Bôdn
dat Koppsteenplôster
de Birnböme an'e Strôde
de Schoolwäcg
de Fohrröer
de Koopmannslôdn
dat Langnese-Iis
Schlittschoh lobn im Winter ub'n Diek.
Im Sömmer teltn un nô'n born föhrn - ôber ersmôl hölpn bi de Arnte!
Im Harst un Winter de Runkln hôln för de Kaih.
De Kohstal näbn de Däle.
De Runkeln snien mid'd Meschine un de Kaih vesorgn.
Im Sömmer: Arfgen utpuln un Bohn' snien mid'e Handmeschine.
dat Hau inföhrn
vom Balken in't Hau spring'
geheime Gänge bohn ünner't Dôke
De Müse wörn to hörn ôbends!
Dree Bettstäan in so'n lüttjet Zimmer! Dor wör keen Platz mehr: een Disch noch to'n Husupgôbn môgn, un de groode Schrank; dat Rôdio, een Tonbandgerät, de Gitarre. Den Notenstänner ha'n wi arft: den häb ik dänn brukt!

 
GŁTeE - born in Plattdütschland - 16. Oktober 2017 21:14 Uhr
 

Springst Du vom Turm sieh auf den Wurm!


Ich könnt' mich beömmln!


Heriner Feldhoff: Paris, Algier
Albert Camus: Der Fremde
Jan Köpping: Wer ist der Fremde?

John Felstiner: Paul Celan
Heiner Wittmann: Albert Camus - Kunst und Moral

 
GŁTeE - Oktoberfest - 16. Oktober 2017 15:58 Uhr